Corona update: BSO open 10 jan, nieuwe beslisboom + protocol

04.01.2022

Beste ouder en/of verzorger,

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 10 januari 2022 de basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) weer open zijn. De kinderdagopvang (0-4 jaar) was de afgelopen periode gewoon open. De peuterspeelgroep is, zoals gebruikelijk, tijdens de kerstvakantie gesloten en zal ook weer op maandag 10 januari open zijn.

BSO open
Vanaf maandag 10 januari 2022 is de BSO, net als scholen in het primair en voortgezet onderwijs, weer open. Tot 10 januari is er uitsluitend noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Maatregelen kinderopvangorganisatie
Wel blijft er in de BSO, kinderdagopvang en peuterspeelgroep sprake van aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten. Daarnaast heeft het RIVM een Generiek Kader kinderopvang ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.

Protocol en beslisboom
Deze week zal er een nieuw protocol gepubliceerd worden, inclusief eventuele wijzigingen die voortkomen uit het OMT-advies van 3 januari. Je vindt het protocol altijd hier: Protocol kinderopvang en COVID-19 (versie 24 december 2021) | Regeling | Rijksoverheid.nl
Vanaf 24 december is er iets veranderd in de beslisboom. Er is er een aanpassing van de richtlijnen van het RIVM geweest, waardoor het voor quarantaine niet meer uitmaakt of een kind wel of niet immuun is. Het beleid voor kinderen is daardoor iets strikter geworden. Het kan zijn dat er naar aanleiding van het nieuwe protocol ook weer een nieuwe beslisboom komt: je vindt de laatste versie altijd hier: Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

Voor de veiligheid en gezondheid van onze collega’s en de kinderen willen je nogmaals vragen om je strikt aan alle richtlijnen en protocollen te houden. Alleen samen kunnen we op deze manier zo veel mogelijk kinderen dagelijks opvangen en groepen open houden.

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage
Alle ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moesten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.
Er is nog niet bekend wanneer de overheid gaat vergoeden. Zoals je van ons gewend bent en ervaren hebt, zullen wij zo snel als mogelijk nadat de compensatie van de overheid plaatsvindt, het overgebleven stukje boven de maximum uurprijs vergoeden. Je krijgt hierover dan bericht. We willen je vragen de facturen zoals gebruikelijk te betalen.

De kinderdagopvang (0-4 jaar) en peuterspeelgroep zijn open gebleven. Daarom geldt de tegemoetkoming niet voor ouders die voor hun kinderen gebruik maken van kinderdagopvang en peuterspeelgroep.

Zie hier het bericht van de rijksoverheid: Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Met vriendelijke groet,

Rogier Vegter,
Directeur-bestuurder


< Ga terug