Coulancebeleid personeelstekorten en hoge werkdruk

21 december 2021.- De kinderopvangsector kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom is het kabinet met maatregelen gekomen die meer lucht kunnen geven aan de kinderopvangsector. 

Als er sprake is van verzachtende omstandigheden kan er afgeweken worden van een wettelijke kwaliteitseis. Voorwaarde is dat er altijd verantwoorde kinderopvang geboden moet worden. Wasko heeft een plan gemaakt waarin staat wat we doen om te voorkomen dat we moeten afwijken. Als we toch afwijken van een kwaliteitseis dan leggen we per keer vast waar we van afwijken en hoe er toch gezorgd wordt voor goede opvang. Dit plan is voorgelegd aan de oudercommissieleden en wordt met hen geëvalueerd. Heb je vragen over het plan van aanpak, neem dan contact met Paula van de Mheen via p.vandemheen@wasko.nl.


< Ga terug