Doorstroomgroep IKC ’t Nokkenwiel zorgt voor goede start kleuters

Alblasserdam, 25 september 2020.-Met het nieuwe schooljaar is IKC ’t Nokkenwiel in Alblasserdam een doorstroomgroep gestart voor de oudste kinderen van de peuterspeelgroep. Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten werken nog nauwer samen zodat peuters nog beter voorbereid doorstromen naar groep 1.

De kinderen zijn erg enthousiast en ontdekken allemaal nieuwe dingen. Regelmatig zijn er gezamenlijke activiteiten tussen de peuters en de kleuters of nemen de peuters even een kijkje bij de kleuters. Ook ouders zijn enthousiast. “Mijn zoon Noah is als 3-jarige al toe aan wat extra uitdaging”, vertelt Mirjam de Jong. “In de oude samenstelling van de groep was dit lastig. De nieuwe groep biedt Noah meer mogelijkheden. Zo wordt er gericht gewerkt aan de doorstroom naar groep 1. Dit gebeurt onder andere doordat er samen wordt gespeeld met de huidige groepen 1. Noah vindt dit heel leuk en hij kent al wat kinderen en juffen. Ook komt hij regelmatig thuis met werkjes waarmee getalherkenning wordt geoefend en kent hij de telrij tot 15! De doorstroomgroep is een mooie nieuwe ontwikkeling.”

Antoinette Smit, manager kinderopvang: “De peuters en kleuters doen vaak gezamenlijke activiteiten. We merkten dat de jongste peuters dit spannend vonden. Zij zijn nog volop bezig met het ontdekken van hun eigen groep en kennis aan het maken met de vriendjes en vriendinnetjes op de groep. We zijn toen gestart met het combineren van het spelenderwijs leren van peuters met opbrengst gericht werken van de kleuters. Opbrengstgericht werken klinkt zakelijk maar eigenlijk is het simpel. Het betekent dat we naar ieder kind kijken wat het nodig heeft om zo goed mogelijk te ontwikkelen en daar ons programma op aanpassen. We bieden uitdagende activiteiten waarbij kinderen veel doen, ervaren en ontdekken. De kinderen ervaren dit niet als leren, zij vinden het vooral gewoon leuk om met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen en activiteiten te doen.”

“We blijven ons continu inspannen om kinderen kansen te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen,” aldus Lonneke van den Anker, adjunct-directeur Integraal Kindcentrum ’t Nokkenwiel, locatie Boerenpad. “Het vormen van een doorstroomgroep geeft ons IKC meer mogelijkheden om dit goed vorm te geven. De wachtlijst is hiermee ook gelijk opgelost. Ouders die belangstelling hebben voor deze nieuwe doorstroomgroep, zijn van harte welkom een kijkje te nemen.  Neem dan eerst telefonisch contact op in verband met de Corona-maatregelen via 078- 6914892.

Al vele jaren werken het openbaar onderwijs Alblasserdam en  Wasko kinderopvang nauw samen, zodat kinderen kansen krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen in de leeftijd van 0-12 jaar voor, tijdens en na schooltijd. Deze samenwerking is op 18 maart 2019 officieel bekroond met de vorming van de 3 IKC locaties (integraal kindcentrum) in Alblasserdam. Daardoor is er een doorgaande lijn tussen de peutergroepen en kleutergroepen waardoor de overgang voor kinderen soepel en vertrouwd verloopt.

IKC ’t Nokkenwiel locatie Boerenpad is gehuisvest op Boerenpad 1 in Alblasserdam. Binnen het IKC is er openbaar basisonderwijs, zijn er twee peuterspeelgroepen (waarvan één doorstroomgroep) en twee buitenschoolse opvang groepen. Naast deze groepen binnen de locatie, werken we nauw samen met de Sport BSO en Natuur BSO van Wasko en andere organisaties in Alblasserdam (zoals bibliotheek, CJG, ABC Team, e.d.)


< Ga terug