Basisschoolkind – mooie jeugdherinneringen maken

Op de BSO krijgt je kleuter alle ruimte samen met andere kinderen te spelen. Fantasiespel neemt een centrale plaats in bij je kleuter. De mogelijkheden daarvoor zijn eindeloos op onze BSO’s. Is je kind tussen de 7 en 9 jaar dan vindt het bij ons veel leeftijdsgenootjes. Een groep vrienden of vriendinnen is heel belangrijk voor kinderen van deze leeftijd.

Is je kind al bijna een tiener? Ook dan is er genoeg te doen. Onze pedagogisch medewerkers doen inspirerende en gevarieerde activiteiten uit het activiteitenprogramma DoenKids. Deze leeftijdsgerichte activiteiten geven voldoende mogelijkheden voor je kind om zijn talenten te ontwikkelen.

BSO is geen school, bij ons is het vrije tijd. En dat betekent ontspanning. De een wil sportief zijn buiten schooltijd, de andere struint liever door de natuur. Weer een andere wil zijn creatieve talenten ontwikkelen. Onze thema-BSO’s zoals de Natuur-BSO, Sport-BSO en Kook-BSO’s zijn dan ook superleuk!

Tijdens de schoolvakanties is de BSO helemaal een feestje, zeer zeker als we samenvoegen met een andere locatie. Elke dag iets leuks en nog meer ruimte voor jeugdherinneringen en vriendschappen!

Scholen hanteren verschillende schooltijden en roosters. Wasko past zich aan: we vangen de kinderen op totdat de school begint en nadat de school is geëindigd.

Vrijwel al onze BSO-locaties zijn in een basisschool gevestigd. Je kind krijgt opvang, opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en onderwijs onder één dak!

Als je kind op de basisschool zit, hebben wij de volgende opvangsoorten:

  • Voorschoolse opvang (van 07.00 uur tot aanvang school)
  • Tussenschoolse opvang of Wasko lunch (overblijven tussen de middag)
  • Naschoolse opvang (van einde schooltijd tot 18.30 uur)
  • Buitenschoolse opvang (zo noemen we de combinatie van voor- en naschoolse opvang eventueel inclusief opvang tijdens alle schoolvakanties)
  • Vakantieopvang (alleen opvang tijdens schoolvakanties)
  • Flexibele opvang (incidentele opvang wanneer je dat nodig heeft)
  • Calamiteitenopvang (indien scholen lestijden aanpassen vanwege  tropenrooster, staking of andere onvoorziene omstandigheden)

Tussenschoolse Opvang (TSO)

We hebben een aparte pagina gemaakt met meer informatie over de Tussenschoolse opvang. Klik hier.

Wasko helpt je graag met het kiezen van de beste en meest voordelige oplossing voor de situatie. Waar dat mogelijk is levert Wasko maatwerk. Bel met onze afdeling kindplanning via 078-615716, optie 1 of mail naar kindplanning@wasko.nl. We helpen je graag verder.

Pedagogiek & Veiligheid

Wasko heeft een pedagogisch beleidsplan. Iedere groep heeft dit plan vertaald in een locatiespecifiek werkplan. Daarnaast heeft iedere groep een locatiespecifiek veiligheidsplan. Deze documenten kun je inzien op de locatie.