Energie opdoen tijdens TSO of Wasko-lunch

Tussen de middag kan je kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (overblijf) van Wasko. De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch samen met de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Wasko. De TSO-coördinator van Wasko onderhoudt de contacten met school, het overblijfteam en is aanspreekpunt voor de ouders. Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO-medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en spelmateriaal aan. Een keertje komen kijken kan natuurlijk altijd, loop gewoon eens langs in de middagpauze!

Aanmelden en Ouder App

Aanmelden voor de TSO kan door je hier in te schrijven via ons online inschrijfformulier . Na inschrijving ontvang je van ons een activatielink zodat je gebruik kunt maken van onze Ouder App. Hier kun je later ook eventuele wijzigingen of aanvragen doen. Sta je al ingeschreven bij Wasko voor een andere dienst (DOV/BSO/PSG)? Dan kun je je kind voor de TSO aanmelden via onze afdeling kindplanning, daarna ontvang je een activatielink voor de Ouder App.

Structureel of incidenteel?

Structurele TSO- vaste dagen
Gedurende alle schoolweken verwachten we je kind op de vastgelegde opvangdagen. De opvangdagen kunnen niet worden geruild en er is een opzegtermijn van een maand.

Incidentele TSO- zelf te bepalen dagen
Via onze Ouder App kun je zelf van tevoren de gewenste opvangdagen in het systeem invoeren.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van plaatsing van de kindplanning van Wasko. Daarin worden de gemaakte afspraken vastgelegd, zoals tarieven, facturatie, incassomachtiging enz.

 

Schoolvakanties en andere speciale dagen

In de schoolvakanties en op algemeen erkende feestdagen en studiedagen is de school en dus ook de TSO gesloten. In dit geval betaal je bij een contract voor structurele opvang niet voor deze dagen. Is er een groep vrij vanwege bijvoorbeeld een sportdag, juffendag of bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte, met vriendje mee, dan wordt de structurele TSO wel gewoon doorberekend omdat de TSO dan wel gewoon open is.

 

Afmelden

Als een kind een keer of onverwacht niet kan komen, bijvoorbeeld bij ziekte, dan is het heel belangrijk dat hij of zij wordt afgemeld. Dit kun je doen via de Ouder App of door de voicemail van het TSO mobiele nummer in te spreken. Dan hoeven we ons niet ongerust te maken.

 

Wasko TSO’s en contactgegevens

Arkel
TSO De Lingewaard: 06-11790400/spreeuwenest.tso@wasko.nl

Giessenburg
TSO Het Kwetternest: 06-82705512/kwetternest.tso@wasko.nl

Groot Ammers
TSO Eben Haëzer: 06-57328637/tso.ebenhaezer-ga@wasko.nl

Goudriaan
TSO De Fakkel: 06-12757157/fakkel.tso@wasko.nl

Nieuwpoort
TSO Eben Haëzer: 06-57939279/0184-714621/spreeuwenest.bso@wasko.nl
TSO De Knotwilg: 06-53939279/0184-714621/spreeuwenest.bso@wasko.nl

Tarieven

Let op: voor de tussenschoolse opvang kan geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd! Dit is bepaald door de overheid. De tarieven voor tussenschoolse opvang verschillen per plaats. Selecteer hieronder de plaatsnaam waar de school van je kind is gevestigd en bekijk de tarieven van tussenschoolse opvang. De kosten voor de TSO worden per maand berekend en gefactureerd. De tarieven zijn afhankelijk van de opvangduur en van de afspraken met de scholen. Voor de TSO kun je gebruik maken van verschillende abonnementsvormen: vaste dagen en incidentele dagen.

Onderstaande tarieven gelden voor het schooljaar 2019/2020 met uitzondering van TSO Arkel.

TSO Arkel (m.i.v. 01.01.2020)
Vaste dagen: € 2,50 per dag/Flexibele + Incidentele dagen: € 2,75 per dag

TSO Giessenburg
Vaste dagen: € 2,75 per dag/Flexibele + Incidentele dagen: € 3,00 per dag

TSO Goudriaan
Vaste dagen: € 2,50 per dag/Flexibele + Incidentele dagen: € 2,75 per dag

TSO Groot Ammers
Vaste dagen: € 2,00 per dag/Flexibele + Incidentele dagen: € 2,25 per dag

TSO Nieuwpoort
Vaste dagen: € 2,00 per dag/Flexibele + Incidentele dagen: € 2,25 per dag

 

Wasko Lunch

Het is bijna altijd mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde Wasko Lunch. Kinderen eten in de BSO-ruimte aan tafel en smeren zelfstandig hun boterhammen onder begeleiding van onze medewerkers. Ze hoeven dan dus geen lunch mee te nemen. De kosten hiervan komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Wil je weten of het voor jouw kind mogelijk is? Bel 078-6157165, optie 1 of mail met kindplanning@wasko.nl. Het regelen van de Wasko Lunch gaat via de desbetreffende BSO. De kosten voor de Wasko-lunch zijn
€ 3,85 per keer.