Energie opdoen tijdens TSO of Wasko-lunch

Tussen de middag kan je kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (overblijf) van Wasko. De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch samen met de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Wasko. De TSO-coördinator van Wasko onderhoudt de contacten met school, het overblijfteam en is aanspreekpunt voor de ouders. Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO-medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en spelmateriaal aan. Een keertje komen kijken kan natuurlijk altijd, loop gewoon eens langs in de middagpauze!

Aanmelden en ouder-login

Aanmelden voor de TSO kan via de ouder-login. (Ook rechts boven op deze site te vinden) Je maakt dan bij het aanmelden een eigen account aan waarin later ook eventuele wijzigingen of aanvragen in aangegeven kunnen worden.

Structureel of incidenteel?

Structurele TSO- vaste dagen
Gedurende alle schoolweken verwachten we je kind op de vastgelegde opvangdagen. De opvangdagen kunnen niet worden geruild en er is een opzegtermijn van een maand.

Incidentele TSO- zelf te bepalen dagen
Via onze ouder-login kan je zelf van te voren de gewenste opvangdagen in het systeem invoeren.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van plaatsing van de klantenservice van Wasko. Daarin worden de gemaakte afspraken vastgelegd, zoals de prijzen, facturatie, incassomachtiging etc.

 

Schoolvakanties en andere speciale dagen

In de schoolvakanties en op algemeen erkende feestdagen en studiedagen is de school en dus ook de TSO gesloten. In dit geval betalen ouders met structurele opvang deze dagen niet. Is er een groep vrij vanwege bijvoorbeeld een sportdag, juffendag of bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte, met vriendje mee, dan wordt de structurele TSO wel gewoon doorberekend omdat de TSO dan wel gewoon open is.

 

Afmelden

Als een kind een keer of onverwacht niet kan komen, bijvoorbeeld bij ziekte, dan is het heel belangrijk dat hij of zij telefonisch wordt afgemeld. Dit kan je doen door de voicemail van het TSO mobiele nummer in te spreken. Dan hoeven we ons niet ongerust te maken.

 

Wasko TSO’s en telefoonnumers

Arkel
TSO De Lingewaard: 06-11790400

Giessenburg
TSO Het Kwetternest: 0184-653418/06-23678850

Groot Ammers
TSO De Ammers: 06-19673768
TSO Eben Haëzer: 06-57328637

Nieuwpoort
TSO Eben Haëzer: 06-57939279/0184-714621
TSO De Knotwilg: 06-53939279/0184714621

Papendrecht
TSO Knotwilg Moerbeihof: 06-52239078
TSO ’t Kofschip De Wielen: 06-15362537

Tarieven

Let op: voor de tussenschoolse opvang kan geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd! Dit is bepaald door de overheid. De tarieven voor tussenschoolse opvang verschillen per plaats. Selecteer hieronder de plaatsnaam waar de school van je kind is gevestigd en bekijk de tarieven van tussenschoolse opvang. De kosten voor de TSO worden per maand berekend en gefactureerd. De tarieven zijn afhankelijk van de opvangduur en van de afspraken met de scholen. Voor de TSO kun je gebruik maken van verschillende abonnementsvormen: vaste dagen en incidentele dagen.

TSO Arkel
Vaste dagen: € 1,75 per dag/Incidentele dagen: € 1,75 per dag

TSO Giessenburg
Vaste dagen: € 2,75 per dag/Incidentele dagen: € 3,00 per dag

TSO Goudriaan
Vaste dagen: € 2,50 per dag/Incidentele dagen: € 2,75 per dag

TSO Molenwaard
Vaste dagen: € 2,00 per dag/Incidentele dagen: € 2,25 per dag

TSO Papendrecht
Vaste dagen: € 2,75 per dag/Incidentele dagen: € 3,00 per dag

 

Wasko Lunch

Het is bijna altijd mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde Wasko Lunch. Kinderen eten in de BSO-ruimte aan tafel en smeren zelfstandig hun boterhammen onder begeleiding van onze medewerkers. Ze hoeven dan dus geen lunch mee te nemen. De kosten hiervan komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Wil je weten of het voor jouw kind mogelijk is? Bel 078-6157165 of mail met kindplanning@wasko.nl. Het regelen van de Wasko Lunch gaat via de desbetreffende BSO. De kosten voor de Wasko-lunch zijn
€ 3,75 per keer.