Tarieven

De tarieven 2019 zijn vastgesteld na een positief advies van onze oudercommissies en akkoord van de Raad van Toezicht.

Ons uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven voor 2019 is dat wij betaalbare opvang voor ieder kind willen aanbieden. Om die reden nemen wij, net als eerdere jaren als uitgangspunt, de maximale uurtarieven die de Rijksoverheid hanteert voor het verstrekken van kinderopvangtoeslag.

De maximum uurtarieven waar je als ouder kinderopvangtoeslag voor ontvangt is:

Dagopvang* en peuterspeelgroep**: € 8,02                                        Buitenschoolse opvang*: € 6,89

* De dagopvang (DOV) en BSO kennen verschillende uurtarieven in verband met verschillende DOV en BSO-pakketten.

** Het uurtarief voor de peuterspeelgroep (PSG) geldt voor kinderen van wie de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Voor VVE- en/of subsidieplaatsen gelden andere bedragen.

Bekijk hier de DOV-tarieven voor 2019.
Bekijk hier de BSO-tarieven voor 2019.
Bekijk hier de PSG-tarieven voor 2019.

Dit zijn bruto bedragen waarover je dus nog recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Toelichting en rekenvoorbeelden

Toelichting op de tarieven 2019 en rekenvoorbeelden vind je hier.

Om snel een idee te krijgen wat de kinderopvang je netto gaat kosten kun je een proefberekening maken op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

    • (gezamenlijk) verzamelinkomen
    • gemiddeld uurtarief
  • opvanguren per maand

Het gemiddeld uurtarief en de opvanguren kun je opvragen bij onze afdeling Kindplanning.

Let op je contracturen!

Let op: je kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je werkt. Bij de proefberekening wordt hiermee rekening gehouden. De uren waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, is voor de dagopvang en peuterspeelgroep 140% van de contracturen van de partner die het minst werkt. Voor de buitenschoolse opvang is het 70% van de contracturen van de partner die het minst werkt.

Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag

Op www.toeslagen.nl tref je informatie aan over het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Kom je daar niet helemaal uit en wil je daarbij hulp? Dan kun je terecht bij onze afdeling Kindplanning, tel. 078 615 7165, of via kindplanning@wasko.nl. Geheel kosteloos verzorgen zij de aanvraag voor jou. Ook kunnen zij een proefberekening maken, zodat je kunt zien wat de opvang van je kind ongeveer gaat kosten.

Lees hier meer over de ontwikkeling van kinderopvangtoeslag voor ouders met laagste, midden of hoogste inkomens.

TSO en Wasko-lunch

Klik hier voor meer informatie over TSO en de Wasko-lunch.

Betalingsvoorwaarden

Klik hier voor onze betalingsvoorwaarden.