Tarieven

De tarieven 2020 zijn vastgesteld na een positief advies van onze oudercommissies en akkoord van de Raad van Toezicht.

Dagopvang* en peuterspeelgroep**: € 8,35                                        Buitenschoolse opvang*: € 7,17

* De dagopvang (DOV) en BSO kennen verschillende uurtarieven in verband met verschillende DOV en BSO-pakketten.

** Het uurtarief voor de peuterspeelgroep (PSG) geldt voor kinderen van wie de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Voor VVE- en/of subsidieplaatsen gelden andere bedragen.

Bekijk hier de DOV-tarieven voor 2020.
Bekijk hier de BSO-tarieven voor 2020.
Bekijk hier de PSG-tarieven voor 2020.

Overgangsjaar

We hebben in de afgelopen jaren een enorme diversiteit aan opvangpakketten aangeboden. Vanaf 1 januari 2020 verandert ons productaanbod. We kiezen voor een versimpeld en overzichtelijk aanbod. Dit doen we om verschillende redenen. Meer rust op de groepen, minder gaten in de kindbezetting, minder wachtlijsten en meer duidelijkheid naar ouders toe.

Wasko kiest ervoor afscheid te nemen van een aantal opvangmogelijkheden. Omdat we ons bewust zijn dat ouders mogelijk anders moeten inrichten, hebben we de keuze gemaakt om ouders die al klant zijn, een heel jaar de tijd te geven om de keuze te maken voor een andere opvangvorm.

Bekijk hier de tarieven van de overgangspakketten 2020*.

*voor bestaande klanten van voor 20-11-2019.

Dit zijn bruto bedragen waarover je dus nog recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Rekenvoorbeelden

Klik hier voor een voorbeeldberekening.

Om snel een idee te krijgen wat de kinderopvang je netto gaat kosten kun je een proefberekening maken op de website van de belastingdienst.

Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • (gezamenlijk) verzamelinkomen
  • gemiddeld uurtarief
  • opvanguren per maand

Het gemiddeld uurtarief en de opvanguren kun je opvragen bij onze afdeling Kindplanning via kindplanning@wasko.nl of 078-6157165, optie 1.

Let op je contracturen!

Let op: je kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je werkt. Bij de proefberekening wordt hiermee rekening gehouden. De uren waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, is voor de dagopvang en peuterspeelgroep 140% van de contracturen van de partner die het minst werkt. Voor de buitenschoolse opvang is het 70% van de contracturen van de partner die het minst werkt.

Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag

Op www.toeslagen.nl tref je informatie aan over het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Kom je daar niet helemaal uit en wil je daarbij hulp? Dan kun je terecht bij onze afdeling Kindplanning, tel. 078 615 7165, of via kindplanning@wasko.nl. Geheel kosteloos verzorgen zij de aanvraag voor jou. Ook kunnen zij een proefberekening maken, zodat je kunt zien wat de opvang van je kind ongeveer gaat kosten.

Lees hier meer over de ontwikkeling van kinderopvangtoeslag voor ouders met laagste, midden of hoogste inkomens.

TSO en Wasko-lunch

Klik hier voor meer informatie over TSO en de Wasko-lunch.