Samen Spelenderwijs leren

De peuterspeelgroep is leuk en leerzaam. Vanaf 2 jaar is je peuter van harte welkom bij een van onze Wasko peuterspeelgroepen. Om te spelen en om spelenderwijs te leren. Op de peuterspeelgroep kan je kind naar hartenlust puzzelen, fietsen, rennen en spelen met auto’s, poppen en verkleedkleren. De leidsters organiseren allerlei activiteiten. Van samen zingen en dansen tot kleien, verven en zandtaartjes bakken. Zo ontdekt je peuter hoe leuk het is om samen te spelen en samen nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Bovendien is de peuterspeelzaal een bewezen goede start voor het basisonderwijs.

Alle peuters welkom

Alle peuters kunnen bij Wasko terecht, ongeacht of beide ouders werken of niet. Op onze peuterspeelgroepen is namelijk plaats voor kinderen van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen waarvan ouders recht hebben op gemeentelijke subsidie.

We werken volgens de regels van de Wet Kinderopvang.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De leidsters/pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig en signaleren vroegtijdig of extra begeleiding gewenst is. Ouders kunnen geadviseerd worden, door het consultatiebureau of de leidsters op de peuterspeelgroep, te kiezen voor VVE. VVE geeft jonge kinderen een extra steuntje in de rug om een goede start te kunnen maken in het basisonderwijs. Kinderen met een VVE indicatie komen 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal. Wasko biedt op diverse peuterspeelzalen VVE aan.

 

Pedagogiek & Veiligheid

Wasko heeft een pedagogisch beleidsplan. Iedere groep heeft dit plan vertaald in een locatiespecifiek werkplan. Daarnaast heeft iedere groep een locatiespecifiek veiligheidsplan. Deze documenten kun je opvragen op de locatie.