Peuterspeelgroep – samen spelend leren en lerend spelen

De peuterspeelgroep is leuk en leerzaam. Vanaf 2 jaar is je peuter van harte welkom bij een van onze Wasko peuterspeelgroepen. Om te spelen en om spelenderwijs te leren. Je peuter heeft bij ons een leuke en uitdagende ontmoetingsplek waar het vrijuit kan spelen met leeftijdsgenootjes. Je peuter ervaart wat het is deel uit te maken van een groep. Het leert op zijn beurt te wachten en speelgoed te delen. Je peuter kan op een rustige manier alvast wennen aan de kleuterklas. Uitnodigende spelsituaties, (re)creatief spelmateriaal, allemaal belangrijke ingrediënten voor de ontdekkingstocht van peuters zowel binnen als buiten.

Alle peuters welkom

Alle peuters kunnen bij Wasko terecht, ongeacht of je als ouder allebei werkt of niet. Op onze peuterspeelgroepen is namelijk plaats voor kinderen van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen waarvan ouders recht hebben op gemeentelijke subsidie.

We werken volgens de regels van de Wet Kinderopvang.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Het kan zijn dat je peuter zich minder snel ontwikkelt of een grote kans heeft een onderwijsachterstand op te lopen (bijvoorbeeld op het gebied van taal of sociale ontwikkeling). Deze peuter wordt niet vergeten bij ons. Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van je peuter nauwkeurig en signaleren vroegtijdig of extra begeleiding gewenst is. Je peuter mag dan 4 dagdelen komen in plaats van 2. We werken met speciale VVE-methoden en thema’s.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Een VVE-indicatie is op advies van het consultatiebureau (centrum jeugd & gezin). De gemeente subsidieert deze plaatsen voor een groot deel.

Bijdrage via de sociale dienst
Als je inkomen maximaal 120% van het bijstandsniveau bedraagt, dan kom je in aanmerking voor het zogenaamde ‘gratis peuteren’. Dit is een bijdrage van de Sociale Dienst. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de afdeling Kindplanning van Wasko via 078-6157165, optie 1 of via kindplanning@wasko.nl. Uitzondering hierop is de gemeente Molenlanden. Je kunt zelf een bijdrage aanvragen bij Stichting Leergeld.

Pedagogiek & Veiligheid

Wasko heeft een pedagogisch beleidsplan. Iedere groep heeft dit plan vertaald in een locatiespecifiek werkplan. Daarnaast heeft iedere groep een locatiespecifiek veiligheidsplan. Deze documenten kun je opvragen op de locatie.