KC Anne Frank (voorheen PSG Pinkeltje en BSO Kinderkasteel) (VVE-locatie)

KC Anne Frank en Wasko Kinderopvang zijn samen op weg naar een Kindcentrum (KC).

Ons KC biedt kinderen van 2 t/m 12 jaar een veilige, vertrouwde leeromgeving waarin onderwijs, opvoeding en ontspanning hand in hand gaan.

Binnen ons KC werken enthousiaste professionals vanuit diverse disciplines samen om een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind te realiseren. Kwaliteit en afstemming zijn hierbij sleutelbegrippen. We geven onze kinderen van 2 t/m 12 jaar een stabiele basis om talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en samen met anderen. Zo bieden we kinderen de beste basis voor een kansrijke toekomst.

Peuterspeelgroep (voorheen PSG Pinkeltje)

  • ‘Ruimte om te groeien’,  te ontspannen, te ontwikkelen en vooral te spelen
  • Uitdagende en leuke ontmoetingsplek
  • (Re)Creatief spelmateriaal ook in samenwerking met de kleuterklassen
  • Peutergym
  • Park en kinderboerderij op loopafstand

 

Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. We geven je kind ruimte zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. We werken met uitdagende thema’s en activiteiten die je peuter aanspreekt vanuit het VVE-programma Piramide. Knutselen, gymmen, spelletjes in de kring, muziek en spelen met leeftijdsgenootjes. Onze medewerkers zorgen voor uitdagend speelgoed en creatieve materialen. En natuurlijk speelt je peuter met zijn vriendjes ook buiten op het afgeschermde plein. Hier kunnen de kinderen hartenlust ravotten.

 

De peutergroep is op de allereerste plaats een speelplaats voor kinderen tussen 2 jaar en 4 jaar. Maar dat is het niet alleen, het is ook een ontmoetingsplaats voor zowel kinderen als ouders. Vanuit de beleving vanuit je peuter is het een eigen wereld. Een wereld waarin hij/zij ruimte krijgt zich te ontwikkelen door vriendjes te maken, samen te spelen, plezier te hebben, te ontdekken en te leren, zonder dat je als ouder in de buurt bent. Pedagogisch gezien een onmisbare aanvulling op de opvoeding en het gezin.

 

Op de peuterspeelgroep wordt je kind zelfstandiger. Spelenderwijs bereiden we je peuter voor op de basisschool. De stap is minder groot en veel natuurlijker omdat we nauw samen werken met de leerkrachten binnen het KC. Onze pedagogisch medewerkers geven daar waar nodig, extra begeleiding aan peuters.

 

Binnen ons KC is er ook een peuterklas. Deze is speciaal voor kinderen vanaf 3,5 jaar. Je kind mag 1 dagdeel in de week extra naar school komen. Ze worden dan door een leerkracht op een speelse manier voorbereid op het basisonderwijs. Dit is gratis voor de kinderen die al naar de peuterspeelgroep van het KC gaan.

 

Als kinderen 4 jaar worden gaan zij naar groep 1 en kunnen zij ook naar de BSO in het KC.

 

Buitenschoolse opvang (voorheen BSO Kinderkasteel)

 

  • Gelegen in het centrum van Papendrecht vlakbij winkelcentrum De Meent
  • Supergaaf leeftijdsgerichte activiteitenprogramma vanuit DoenKids
  • Multiculturele groep

 

Binnen het KC kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar voor en na schooltijd energie ontladen en opdoen. We hechten veel waarde aan een warme en rustige uitstraling op de BSO. Er is altijd iets leuks te doen.

Zo worden kinderen gestimuleerd door ‘Loose parts’- activiteiten: hierbij kunnen ze kiezen uit losse speelmaterialen en zelf beslissen wat ermee gaan doen of maken. Op deze manier worden het probleemoplossend vermogen en de creativiteit aangewakkerd. Juist omdat er geen vooraf bepaald doel of een goede of slechte manier is. Rustig bijkomen van de schooldag kan natuurlijk ook.

In de schoolvakanties kunnen kinderen genieten van een speciaal vakantieprogramma vol bijzondere activiteiten. Samen maken we mooie jeugdherinneringen!

 

Naam Functie
Fatma Simsek Locatiemanager
Durven veranderen en in alle opzichten groeien, dat vind ik onze kracht bij Wasko!
Direct inschrijven
KC Anne Frank (voorheen PSG Pinkeltje en BSO Kinderkasteel) (VVE-locatie)
Rozenstraat 36 (ingang achterom)
3353 VH Papendrecht
Telefoon
PSG 078 - 71 12 604 / BSO 078 - 64 28 325 / 06-52219085
Openingstijden
PSG
ma-di-do-vr 08:30 - 12:30 uur

BSO
ma t/m vrij 07:00 - 18:30 uur 


Contact
Fatma Simsek
Stuur e-mail
06-13885705
 
Het locatiespecifieke werkplan en veiligheidsplan is op te vragen op de locatie.