Reformatorische Peuterspeelgroep Bij de Hand (VVE-locatie)

Spelend leren, lerend spelen

 

  • ‘Ruimte om te groeien’,  te ontspannen, te ontwikkelen en vooral te spelen
  • Uitdagende en leuke ontmoetingsplek
  • Speelse voorbereiding op school (VVE)
  • Uitnodigende spelsituaties
  • (Re)Creatief spelmateriaal
  • Reformatorische identiteit

 

Peuterspeelgroep Bij de Hand heeft een vaste plek binnen de reformatorische Johannes Calvijnschool. Bij de Hand biedt kinderen de mogelijkheid zich op diverse terreinen te ontwikkelen in combinatie met het omgaan met leeftijdgenootjes. We leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen die aansluit op de opvoeding en geloofsovertuiging van thuis. De pedagogisch medewerkers onderschrijven de reformatorische identiteit van de Johannes Calvijnschool.

 

Naast de dagelijkse activiteiten besteden we op een speelse manier aandacht aan taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zijn het samen bidden, danken, zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel wezenlijke onderdelen van de dag. Er wordt gewerkt aan de hand van een VVE-programma waarbij rekening wordt gehouden met de reformatorische identiteit van de school. Door spelend te leren en lerend te spelen worden kinderen goed voorbereid op de overgang naar de reformatorische basisschool.

 

Wasko en de Johannes Calvijnschool werken nauw samen bij het bepalen van de inhoud van het programma, de doorgaande lijn naar de basisschool en bij het aannemen van personeel.

 

Wasko Kinderopvang heeft vier reformatorische peutergroepen in de school.

 

Wasko heeft meegewerkt aan het thema-nummer Peuterspeelzaal van het Reformatorische School Magazine. Lees hier het artikel.

Naam Functie
Marit Koppelaar Locatiemanager
We leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van je peuter die aansluit op de opvoeding en geloofsovertuiging van thuis.
Direct inschrijven
Reformatorische Peuterspeelgroep Bij de Hand (VVE-locatie)
Scheldelaan 15
3363 CK Sliedrecht
Telefoon
0184-740108
Openingstijden
ma-ochtend + vrij-ochtend
ma-middag + wo-ochtend
di-ochtend + do-middag
di-middag + do-ochtend

ochtend: 08:15 - 12:15 uur m.u.v. vrijdag: 08:15 - 10:45 uur
middag: 13:15 - 15:45 uur
VVE-tijden:
ma + do: 08:15 - 13:00
di: 13:15 - 15:45
vr: 08:15 - 12:15

Contact
Marit Koppelaar
Stuur e-mail
0631959397
 
Het locatiespecifieke werkplan en veiligheidsplan is op te vragen op de locatie.