’t Spreeuwenest (PSG/DOV/BSO) (VVE-locatie)

Aandacht voor elkaar

 

  • ‘Ruimte om te groeien’, om te ontspannen, te ontwikkelen en vooral te spelen
  • VVE-programma’s
  • Prachtig speelterrein
  • (Re)Creatief spelmateriaal

’t Spreeuwenest is gehuisvest in de Brede School Nieuwpoort. In deze Brede School zit onze peuterspeelgroep en bieden wij dagopvang en buitenschoolse opvang aan. Verder zitten in dit gebouw de basisscholen obs De Knotwilg en cbs Eben Haëzer, de bibliotheek en de logopediepraktijk De Spraakfabriek.

 

De peuterspeelgroep en de BSO delen een ruimte. Het kinderdagverblijf heeft een eigen ruimte.

 

De locatie beschikt over een prachtig speelterrein waar kinderen heerlijk kunnen spelen. We werken met een VVE-programma, een programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. We bieden de kinderen uitdaging aan met allerlei activiteiten. Aandacht voor elkaar en rekening houden met elkaar vinden wij erg belangrijk.

 

In de schoolvakanties kunnen kinderen genieten van een megatof vakantieprogramma vol leuke activiteiten. Samen maken we mooie jeugdherinneringen!

 

Naam Functie
Kirsten Koppelaar Locatiemanager
Kinderen uitdagen, warmte en liefdevolle zorg, gevoel van eigenheid en veiligheid bieden: ruimte om te groeien!
Ik heb echt de allerleukste baan van de wereld. Hoe gaaf is het als je iedere dag samen met de allerleukste pedagogisch medewerksters kinderen uit de omgeving mag opvangen? Dat je deze kinderen mag uitdagen, warmte en liefdevolle zorg kunt bieden en vooral een gevoel van eigenheid en veiligheid kunt geven waar ze van groeien. De samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerksters is iets waar ik ontzettend trots op ben. Het vertrouwen dat wij krijgen van de ouders om voor hun kostbaarste bezit te zorgen is zo groot. Door fijne vergaderingen met de oudercommissies krijg ik ontzettend veel informatie. Complimenten maar ook wensen worden gedeeld. Ik ga daar dan weer mee aan de slag. Doordat we op het kinderdagverblijf en BSO een BBQ organiseren voelen kinderen en ouders zich ontzettend betrokken. Iedereen neemt iets mee en met elkaar voelen we verbinding! Doordat we werken met Uk & Puk wordt er nagedacht hoe we elk kind op zijn/haar eigen niveau kunnen uitdagen en begeleiden in het spel. Het spel dat elk kind mag spelen van s ’morgens vroeg tot in de vroege avond. Op de BSO zoeken de meiden naar een mix tussen activiteiten aanbieden en rust creëren. Op school moeten we vaak van alles. Op de BSO mogen we onszelf zijn en maken we plezier. Op de peuterspeelzaal ben ik ontzettend trots op de kwaliteit. Er is heel veel kennis in huis. Deze kennis verwerken de meiden in het dagritme. Kinderen ontwikkelen zich optimaal, zonder dat ze het zelf weten. Spelenderwijs leren ze elke dag opnieuw. En als het wennen nog moeilijk is dan blijft papa of mama er gewoon nog even bij. Ik ben trots op al mijn teams, hun enthousiasme en gedrevenheid zorgen ervoor dat alle kinderen met plezier naar Wasko komen. De kinderen de ruimte geven om te groeien op zijn/haar eigen tijd. Daar gaat het om.
Direct inschrijven
’t Spreeuwenest (PSG/DOV/BSO) (VVE-locatie)
Waterlinie 4
2965 CC Nieuwpoort
Telefoon
0184 - 71 46 21
Openingstijden
PSG
ma, di, do, vr: 08:30-12:00
VVE-tijden:
ma + di: 08:30 - 13:00 uur
do + vrij: 08:30 - 12:00 uur


DOV en BSO
ma t/m vrij 07.00 -18.30 uur 
Contact
Kirsten Koppelaar
Stuur e-mail
06-11591979
 
Het locatiespecifieke werkplan en veiligheidsplan is op te vragen op de locatie.