De organisatie

Stichting met een Raad van Toezicht

Wasko is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. Sinds 1 januari 2017 is Stichting Peuterspeelzalen De Waarden gefuseerd met Stichting Wasko. Met ingang van 1 april 2017 vallen de locaties van Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) onder Wasko.

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit gebeurt door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur. De Raad van Toezicht van Wasko bestaat uit de volgende personen: Dimitri Sloof (voorzitter), Els Kooijmans, Arnoud Paans, en Robert Snel.

Integer en transparant bestuur

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. De sector kinderopvang heeft een ‘eigen’ Governance Code. Deze code wordt ook door Wasko nageleefd.

Maatschappelijke kinderopvang

Wasko is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben. Kinderopvang blijft open ook in die wijken waar geen winst word gemaakt.

Dit doen maatschappelijke kinderopvang-organisaties vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Directeur – bestuurder

Sinds 20 augustus 2018 is Rogier Vegter werkzaam als directeur-bestuurder.

Management Team

Het managementteam van Wasko bestaat uit de volgende personen:

 • Els Boon – manager Strategie en Innovatie
 • Jolanda Brus – manager P&O
 • Paula van de Mheen – manager Kwaliteit en Pedagogiek
 • Germaine de Goede – manager Bedrijfsvoering & Control

Wasko service bureau

 • Officemanager – Paulien Groenenboom
 • Kindplanning – Sylvia Polack, Sharon Verhoef, Mariëlle Voogd, Yvonne Nederlof, Krista Klerk
 • Financiën – Germaine de Goede, Alexander Commijs, Yvette de Groot, Elsbeth van Roo, José van der Veen, Nicol Weber
 • Pedagogiek & Kwaliteit – Paula v.d. Mheen, Joanne Veelen, Feyona Burger, Zilla Stevens, Marja Poker, Josine Stok, Karin Fluitsma
 • Marketing & Communicatie (incl. mediavragen + sponsoraanvragen) – Peronne Kraaijeveld (tel 06 31 99 60 48)
 • P&O – Jolanda Brus, Kirsten Hordijk, Cathy de Bruin, Anita Littooij, Sarah Dorn
 • Personeelsplanning –  Cisca de Paauw, Denise den Ouden, Ingrid van Zuilenkamp
 • ICT-zaken – Minke de Haan
 • Facilitaire zaken – Nicole Grimminck

Regelmatig worden wij ondersteund door stagiaires.

Links & Downloads