De organisatie

Stichting met een Raad van Toezicht

Wasko is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. Sinds 1 januari 2017 is Stichting Peuterspeelzalen De Waarden gefuseerd met Stichting Wasko. Met ingang van 1 april 2017 vallen de locaties van Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) onder Wasko.

 

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit gebeurt door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur. De Raad van Toezicht van Wasko bestaat uit de volgende personen: Dimitri Sloof, Arnoud Paans, Ermelinde Vermeuelen en Louis Sloot.

Integer en transparant bestuur

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. De sector kinderopvang heeft een ‘eigen’ Governance Code. Deze code wordt ook door Wasko nageleefd.

Directeur – bestuurder

Sinds 6 januari 2014 is Mieke van der Linden werkzaam als directeur-bestuurder.

Management Team

Het managementteam van Wasko bestaat uit de volgende personen:

 

 • Els Boon – manager Strategie en Innovatie
 • Paula van de Mheen – manager Kwaliteit en Pedagogiek
 • Hanneke Spruijt – manager Kwaliteit en Pedagogiek
 • Frank Willenborg – manager Bedrijfsvoering & Control

Klantenservice

 • Dagopvang en BSO – Sylvia Polack, Sharon Verhoef
 • TSO – Mariëlle Voogd
 • PSZ – Corina van Tilburg, Yvonne Nederlof
 • Voormalig SKA-locaties – Krista Klerk

Wasko kantoor

 • Officemanager – Paulien Groenenboom
 • Financiën – Frank Willenborg, Alexander Commijs, Yvette de Groot, Elsbeth van Roo, José van der Veen
 • Marketing & Communicatie – Peronne Kraaijeveld
 • P&O adviseur – Kirsten Hordijk, Cathy de Bruin
 • Afdeling personeelsplanning – Jacqueline van der Gijp, Anita Littooij, Corina van Tilburg

 

Regelmatig worden wij ondersteund door stagiaires.

Links & Downloads