De organisatie

Stichting met een Raad van Toezicht

Wasko is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. Sinds 1 januari 2017 is Stichting Peuterspeelzalen De Waarden gefuseerd met Stichting Wasko. Met ingang van 1 april 2017 vallen de locaties van Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) onder Wasko.

 

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit gebeurt door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur. De Raad van Toezicht van Wasko bestaat uit de volgende personen: Dimitri Sloof (voorzitter), Hans den Boer, Els Kooijmans, Arnoud Paans, Robert Snel en Louis Sloot.

 

Integer en transparant bestuur

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. De sector kinderopvang heeft een ‘eigen’ Governance Code. Deze code wordt ook door Wasko nageleefd.

Directeur – bestuurder

Sinds 20 augustus 2018 is Rogier Vegter werkzaam als directeur-bestuurder.

Management Team

Het managementteam van Wasko bestaat uit de volgende personen:

 

 • Els Boon – manager Strategie en Innovatie
 • Jolanda Brus – manager P&O
 • Paula van de Mheen – manager Kwaliteit en Pedagogiek
 • Frank Willenborg – manager Bedrijfsvoering & Control

Klantenservice

 • Dagopvang en BSO – Sylvia Polack, Sharon Verhoef
 • TSO – Mariëlle Voogd
 • PSG – Yvonne Nederlof
 • Voormalig SKA-locaties – Krista Klerk

Wasko kantoor

 • Officemanager – Paulien Groenenboom
 • Financiën – Frank Willenborg, Alexander Commijs, Yvette de Groot, Elsbeth van Roo, José van der Veen
 • Marketing & Communicatie (incl. sponsoraanvragen) – Peronne Kraaijeveld (tel 06 31 99 60 48)
 • P&O – Jolanda Brus, Kirsten Hordijk, Cathy de Bruin
 • Afdeling personeelsplanning – Jacqueline van der Gijp, Anita Littooij, Cisca de Paauw

 

Regelmatig worden wij ondersteund door stagiaires.

Links & Downloads