Wat wil jouw kind?

Vanuit onze pedagogische visie hechten we een groot belang aan kinderparticipatie. Dit is in de buitenschoolse opvang zelfs een elementair onderdeel van de dynamiek in de groep. We willen kinderen motiveren om te leren dat zij via goede, open communicatie veel kunnen bereiken. Je kind(eren) worden gestimuleerd zich verbaal te uiten. Zo versterkt kinderparticipatie de eigenwaarde: er wordt naar hen geluisterd!

 

Op elke BSO-locatie wordt in de vorm van een Kinderraad de mening van de kinderen gehoord. Zo geven onze pedagogisch medewerkers en de kinderen samen vorm aan de activiteiten op de BSO-groep.

 

Maar niet alleen tijdens de Kinderraad worden kinderen aangemoedigd mee te denken met het verzinnen van een activiteitenprogramma. Ook bij de dagelijkse activiteiten komen er originele ideeën naar voren. Een mooi voorbeeld is: van de zomer wilde één van de kinderen een ‘echt’ vlot maken. De pedagogisch medewerker moedigde dit aan en de kinderen gingen uitzoeken hoe ze dit voor elkaar konden krijgen. Uiteindelijk heeft de hele groep melkpakken verzameld en met elkaar een vlot gemaakt. De trotse gezichten toen hun vlot met twee kinderen erop bleef dobberen, is onvergetelijk. Zo maken we mooie jeugdherinneringen!