Onvrede-, klachten- en complimentenregeling

Alle medewerkers van Wasko doen hun uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als jij tevreden bent, dan zijn wij dat ook. Het kan echter ook voorkomen dat je ontevreden bent en je onvrede  kenbaar wilt maken. Wasko neemt haar klanten serieus, en dus ook je klacht. We willen graag leren van je klacht en samen naar een oplossing zoeken.

Wasko heeft in het kader van de Wet kinderopvang al sinds een aantal jaar een officiële klachtenregeling. Onlangs hebben we deze regeling iets aangepast. In de nieuwe regeling maken we onderscheid tussen een melding van onvrede en een officiële klacht.

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Je bent ontevreden?
Als je ontevreden bent over onze dienstverlening op de groep of locatie, dan zien we het liefst dat je dit eerst met de direct betrokkene(n) bespreekt, dus de pedagogisch medewerker en/of de locatiemanager. Onze intentie is om samen met jou tot een oplossing te komen.

Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, en je wilt een officiële klacht indienen dan kun je een e-mail sturen aan: klachtenouders@wasko.nl.

Loop je ergens anders tegenaan, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, facilitair, en/of beleid, dan kun je dit ons laten weten door een e-mail te sturen naar info@wasko.nl.

Ook hier proberen we samen tot een oplossing te komen of kunnen we een nadere toelichting geven.

Komen we er niet uit, dan bestaat ook hier de mogelijkheid je onvrede te formaliseren. Ook hier geldt, stuur een e-mail naar klachtenouders@wasko.nl.


En daarna?
In alle gevallen ontvang je in principe binnen twee weken een reactie op je onvrede met de maatregelen die eventueel na aanleiding van je onvrede worden genomen.

We behandelen je klacht vertrouwelijk.

Het kan zijn dat we graag meer toelichting op je klacht willen en je voor een gesprek uitnodigen of schriftelijk vragen stellen. Je kunt je klacht overigens altijd weer intrekken maar het kan zijn dat we de klacht dan toch verder onderzoeken.

Geschillencommissie
Als je er met ons niet uit komt kun je de klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

In 2022 zijn er voor al onze locaties 0 geschillen ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klik hier voor het geschillenoverzicht.

Indien er een klachtenjaarverslag vereist is omdat er klachten zijn ingediend bij Wasko, dan wordt voor 1 juni van het lopende jaar een klachtenjaarverslag opgesteld. Voor meer informatie kun je terecht bij de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit, 078-6157165.

Compliment
Het is natuurlijk ook mogelijk om je tevredenheid aan te geven bij ons. Dat kan door een e-mail te sturen aan de locatie en/of locatiemanager.

Je kunt ook je compliment delen via info@wasko.nl maar wat helemaal fijn zou zijn is als je een recensie wilt geven op onze Facebookpagina .