Klachten- en complimentenregeling

Alle medewerkers van Wasko doen hun uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Als jij tevreden bent, dan zijn wij dat ook. Het kan echter ook voorkomen dat je niet tevreden bent en een klacht kenbaar wilt maken. Wasko neemt haar klanten serieus, en dus ook je klacht. We willen graag 
leren van je klacht en samen naar een oplossing zoeken.

 

Wasko heeft in het kader van de Wet kinderopvang een officiële klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van opvoeders. Deze officiële klachtenregeling is best ambtelijk van taal van taal daarom hebben we geprobeerd om hieronder de stappen wat korter en eenvoudiger onder elkaar te zetten.

 

Je bent ontevreden?
We hopen natuurlijk als eerste dat je wanneer je ontevreden bent over Wasko, je dat in de groep aan de pedagogisch medewerker, aan de teamleider van de locatie of via de klantenservice laat weten zodat het zo snel mogelijk opgelost kan worden.
Maar het kan zijn dat je daarna nog steeds ontevreden bent, zo ontevreden dat je echt een klacht wilt indienen. Bijvoorbeeld omdat je er met de betreffende Wasko-medewerker niet uitkomt of omdat het om een regel van Wasko gaat waar je bezwaar tegen hebt.

 

Wat doe je dan?

Je dient je klacht schriftelijk in bij:

  • De teamleider van de opvanglocatie: in geval van een klacht over iets op de locatie
  • De manager bedrijfsvoering (bereikbaar via de klantenservice) als het gaat om klachten over administratieve zaken of medewerkers van het kantoor.
  • Het management (bereikbaar via de klantenservice) als het gaat om procedures of algemeen beleid, functioneren van medewerkers (inclusief leidinggevenden) en het vervolg.

 

En daarna?

  • Je krijgt vervolgens in principe binnen twee weken een reactie op je klacht met de maatregelen die eventueel na aanleiding van je klacht worden genomen.
  • We behandelen je klacht vertrouwelijk.
  • Het kan zijn dat we graag meer toelichting op je klacht willen en je voor een gesprek uitnodigen of schriftelijk vragen stellen. Je kunt je klacht overigens altijd weer intrekken maar het kan zijn dat we de klacht dan toch verder onderzoeken.

Als je er met ons niet uit komt kun je de klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Klachtenvrijbrief 2017 Stichting Wasko

 

Complimenten

Ben je heel tevreden over de opvang, laat dan een recensie achter op onze Facebookpagina of stuur ons een e-mail naar klantenservice@wasko.nl. Dat horen we namelijk graag!