Kwaliteit en ontdekken staan voorop

Inzichten over wat goed is voor kinderen veranderen door de tijd. Wat niet verandert is dat goede opvang een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Wasko is een lerende organisatie die luistert naar de vragen, wensen en behoeften van kinderen én ouders. Wasko besteedt veel aandacht aan het welzijn van kinderen. We hanteren duidelijke richtlijnen op het gebied van voeding en hygiëne. En vanzelfsprekend respecteren we persoonlijke eigendommen en de privacy van jou en je kind(eren). We werken alsmaar aan de verbetering van onze kwaliteit en houden regelmatig onderzoeken onder onze medewerkers en de klanten.

‘Kinderopvang is een vak’ is een van de speerpunten binnen de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die per 1 januari 2018 in werking is getreden. Wasko onderschrijft dit en daarom zijn we erg blij met de pedagogisch coaches die nu bij ons werken. De pedagogisch coaches begeleiden medewerkers bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, met als doel het verhogen van de kwaliteit op de groep. Zij geven handen en voeten aan het pedagogisch beleidsplan. Ook zullen zij een belangrijke rol gaan spelen in de specifieke scholing voor medewerkers die met baby’s werken.

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid? Neem dan contact op met de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit via 078- 615 71 65

De pedagogisch coaches stellen zich graag voor:

Ismay Bluijs

Feyona Burgers

Joanne van Veelen

We horen graag wensen, ideeën en verbeterpunten

Wensen, ideeën en verbeterpunten kun je altijd bespreken met de teamleider. Je kunt deze ook  doorgeven via de groene kaartjes op de locaties. We koppelen terug wat ermee is gedaan. Ook de oudercommissies zijn een luisterend oor voor tips en verbeterpunten.

Daarnaast voeren we regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. De resultaten daarvan zijn openbaar en we verwerken dit in onze manier van werken.