Missie – Visie – Kernwaarden

Onze missie

Ruimte om te groeien!
Voor kinderen op basis van de vijf O’s: Ontwikkeling, Ontspanning, Opvoeding en dit alles in een uitdagende en veilige Opvangomgeving in samenwerking met ouders, het Onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
Voor ouders in werk, studie en persoonlijke ontwikkeling zodat werk en gezin gecombineerd kunnen worden.

 

De persoonlijke ontwikkeling van een kind gaat altijd door, ook vóór schooltijd of nadat de laatste schoolbel is gegaan. Wasko geeft kinderen ruimte om te groeien. We werken met een pedagogisch beleidsplan met daarin de uitgangspunten van pedagogisch verantwoorde opvang. We sluiten aan op nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvang. Medewerkers van Wasko zijn dé partner van ouders bij de opvoeding van kinderen.

 

Wasko heeft als doel om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren in een ontspannen, veilige en gestructureerde omgeving. We willen kinderen nieuwsgierig maken, uitdagen, aanmoedigen en bevestiging en zelfvertrouwen geven. Dit doen wij door activiteitenprogramma’s die passen bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. Bij Wasko kan elk kind zichzelf zijn. Samen met andere kinderen.

Onze visie

Wasko levert in de Alblasserwaard een wezenlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Door professionele opvang met kwaliteit en optimale klantgerichtheid bieden wij kinderen een omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en hebben ouders de ruimte om te studeren en/of te werken of om zich op een andere wijze in te zetten in de maatschappij.

Wasko richt de aandacht op scholen en gemeenten, op diverse maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. We doen dat met de blik naar buiten, flexibel en vernieuwend én als betrouwbare samenwerkingspartner. Wij bieden kwaliteit, een optimale pedagogische aanpak en een sprankelend activiteitenprogramma.

Medewerkers bieden we een uitdagende en energieke werkomgeving: een positieve, open sfeer én een organisatie waarbinnen ook zij de ruimte krijgen voor groei; door ontwikkeling en scholing.

Onze kernwaarden, ons DNA

Gezamenlijke normen en waarden vormen het kader voor onze organisatiestructuur. Onze kernwaarden zijn een concrete vertaling voor datgene waar we als organisatie voor staan.

 

Ondernemend
We zijn volop in beweging en weten wat er speelt in de markt en de maatschappij. We richten onze blik naar buiten en zijn resultaatgericht. We zijn realistisch, zakelijk en nemen verantwoorde risico’s. Doen is het nieuwe denken.

 

Betrouwbaar
We zijn een betrouwbare partner in de opvoeding van de kinderen. We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid. We doen wat we zeggen én komen onze afspraken tijdig en goed na. We communiceren open richting ouders, kinderen en samenwerkingspartners. We hebben een transparante werkwijze.

 

Klantgericht
We zorgen dat we weten wat de klant van ons wil. We stellen de wensen en de behoeftes van de klant centraal. Onze organisatie én manier van werken is vraaggestuurd. We doen net iets meer dan de klant van ons verwacht en we hebben en optimale dienstverlening.

 

Professioneel
We hebben veel pedagogische kennis en ervaring in huis. We hebben geschoolde medewerkers en hun ontwikkeling staat niet stil. Ook medewerkers krijgen ruimte om te groeien. Medewerkers doen met enthousiasme hun werk. We hebben de kwaliteit van de organisatie en het werk hoog in het vaandel staan.

 

Persoonlijk
Onze contacten met ouders en kinderen, scholen en andere relaties zijn persoonlijk en oprecht. We werken aan de opbouw en verdieping van relaties door ons open, toegankelijk en gelijkwaardig op te stellen. Samen zijn we verantwoordelijke voor de opvoeding van de kinderen. We zijn gastvrij en creëren een goede sfeer.

 

Vernieuwend
We staan open voor nieuwe ontwikkelingen. We durven buiten de geijkte banen te denken. We zien en benutten de kansen die zich voordoen. We hebben lef, durven te veranderen en hebben daar ook plezier in.

 

Flexibel
We zijn creatief en kunnen improviseren en snel schakelen als kansen zich voordoen. We verminderen onze bureaucratie en administratie om onze wendbaarheid naar de eigen organisatie en de buitenwereld te vergroten.