Bij Wasko vinden we het belangrijk een rol te spelen in het opleiden van toekomstige collega’s

Bij Wasko Kinderopvang kunnen er 20 BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) leerlingen per schooljaar hun ervaring opdoen. Via het Da Vinci College geven we aan hoeveel leerlingen we kunnen plaatsen op onze locaties. Vanuit andere scholen kun je een open sollicitatie sturen naar sollicitatie@wasko.nl.

Op de werkvloer wordt je begeleid door een vaste werkbegeleider en met haar/hem heb je elke week een begeleidingsgesprek. In dit gesprek wordt de voortgang van je leerproces besproken en een verslag van gemaakt. De werkbegeleiders worden gecoacht door de praktijkopleider. De praktijkopleider bewaakt jouw leerproces op afstand. Werkbegeleiders zijn kritisch en van een leerling wordt 100% inzet gevraagd. In ruil daarvoor wordt een goede begeleiding geboden. Dit betekent dat er serieus wordt omgegaan met het leerproces en de door jou te behalen competenties.