Ismay Bluijs, pedagoog

Spelen is de hoogste vorm van onderzoek (Albert Einstein)

Ismay Bluijs, pedagoog, inmiddels acht jaar werkzaam in verschillende functies binnen de kinderopvang. De afgelopen twee jaar werkzaam geweest als locatiemanager en sinds 2018 pedagogisch coach bij Wasko.

“Het belang van spelen wordt soms nog wel eens onderschat. Door kinderen te laten spelen leggen ze verbindingen en leren ze hoe het leven werkt. Tijdens het spelen zijn ze bezig met experimenteren, onderzoeken en verkennen ze hun grenzen en mogelijkheden. Wasko onderkent het belang van spelen. Dit is ook duidelijk terug te zien in het pedagogisch beleid. Ik vind het dan ook een mooie uitdaging om de pedagogisch medewerkers hierin te coachen, hen het belang van spelen te doen laten inzien en om hen bijvoorbeeld te leren hoe ze mee kunnen spelen met de kinderen. Samen nadenken, elkaars kwaliteiten benutten, inspireren en enthousiasmeren, dát is coaching voor mij. ”

 


< Ga terug