Marja Poker, pedagogisch coach

Kinderen veiligheid en geborgenheid geven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

 

Als pedagogisch coach bij Wasko spreekt het me aan om pedagogisch medewerkers te ondersteunen in de opvang van de kinderen op de peuterspeelzaalgroepen, de BSO en de dagopvang. Als pedagogisch medewerkers merken dat ze in hun kracht staan, dan is dit terug te zien aan de kinderen, aan de ruimte waarin ze werken en aan de ouders, omdat zij hun kinderen met een gerust gevoel achter kunnen laten.

Mijn werkervaring ligt op verschillende terreinen. Ik ben begonnen bij uithuisgeplaatste pubers, daarna bij een Medisch Kleuterdagverblijf en de laatste jaren als Schoolmaatschappelijk werker in een sociaal team.

Ik voel het als mijn missie om er voor kinderen te zijn. Om ze door middel van goede kinderopvang veiligheid en geborgenheid te geven, zodat ze kunnen ontwikkelen. Ook is het belangrijk om oog te hebben voor het gezin waar het kind uitkomt. Als kinderopvang kunnen we van betekenis zijn voor het hele systeem. Hierbij is de samenwerking met betrokkenen (ouders en school) heel belangrijk.

Ik ben blij met de nieuwe regelgeving in de Kinderopvang waarbij er meer oog is voor het veilig voelen van kinderen in de kinderopvang. Hier geloof ik in en wil ik voor gaan, samen met al mijn collega’s bij Wasko.


< Ga terug