Wasko en SOBA verbinden opvang en onderwijs naadloos met elkaar

18 maart 2019.- Onder toeziend oog van Wethouder Dorien Zandvliet (onderwijs) ondertekenden Aat van Genderen (bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserdam) en Rogier Vegter (directeur-bestuurder Wasko Kinderopvang) maandag 18 maart een samenwerkingsovereenkomst om Integrale Kindcentra te vormen.

Dorien Zandvliet is blij met deze ontwikkeling: “Fijn dat SOBA en Wasko hun samenwerking nog verder gaan intensiveren. Dit past goed in het gemeentelijk beleid.”

“Vaak wordt IKC-vorming van hogerhand opgelegd”, aldus Peter Rietveld, directeur OBS ’t Nokkenwiel. “Dat is hier niet het geval. Vanuit de medewerkers is de samenwerking zo gegroeid. De zorg voor de kids wordt echt samen beleefd door alle medewerkers van school en Wasko. Dat is de kracht van deze ontwikkeling.”

Vera Doejaaren, directeur OBS Het Palet, vult aan: “De onderlinge positiviteit en samenwerking is al jaren voelbaar bij ouders. Er zijn korte lijnen tussen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De continuïteit van de doorgaande lijn wordt nu geformaliseerd. De afgelopen jaren zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar wat er wel allemaal kan binnen een IKC. Zo zetten we pedagogisch medewerkers in bij kinderen met een arrangement, het zogenaamde rugzakje, en als onderwijsassistent of pleinwacht. Hierdoor verlagen we de werkdruk bij de leerkrachten en hebben pedagogisch medewerker minder gebroken diensten. “

“De meerwaarde voor kinderen is dat ze meer begeleiding en aandacht krijgen omdat ze individueel of in kleine groepjes werken met een onderwijsassistent en juist ook voor de kinderen die meer uitdaging aan kunnen”, zegt Antoinette Smit, Locatiemanager Wasko. “Ons activiteitenaanbod wordt nog leuker. Niet alleen binnen de muren van het IKC, maar ook in samenwerking met onze Sport BSO, Natuur BSO en kinderdagverblijf Dikkie Dik. De activiteiten op het gebied van onder andere sport, natuur en cultuur zijn een mooie aanvulling op de schoolse vaardigheden, lezen, taal, rekenen. Creatief denken, mediawijsheid, samenwerken, probleemoplossend vermogen, allemaal vaardigheden die je nodig hebt in de maatschappij van morgen. Voor ouders heeft een IKC praktische voordelen: één vast en vertrouwd aanspreekpunt en doordat opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten kunnen ouders werk en zorg eenvoudig combineren. “

Wasko werkt vanuit haar maatschappelijke rol onder andere samen met openbare, christelijke en reformatorische scholen al dan niet in een IKC. Wasko is er voor alle kinderen en dus voor alle scholen en (sport)verenigingen.

De stichting openbaar basisonderwijs (SOBA) bestaat uit de twee openbare basisscholen in Alblasserdam. Dit zijn Het Palet en ’t Nokkenwiel. Ruim 530 leerlingen krijgen hier onderwijs op drie locaties in Alblasserdam.

De ondertekening vindt plaats tijdens de week van het openbaar onderwijs. Een week waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd om aan te iedereen laten zien hoe waardevol het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is. De kinderen van Het Palet en ’t Nokkenwiel zullen tal van activiteiten ondernemen op de scholen, de Natuur BSO, Sport BSO, de peutergroepen en de dagopvang. Ook zal er een bezoek gebracht worden aan de zorgboerderij waar een programma is samengesteld.

Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en geloofsovertuiging. Scholen besteden op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe.


< Ga terug