Wasko gaat steeds meer voor gezond!

Binnen Wasko is al heel lang aandacht voor gezondheid. Sinds kort mogen we onze organisatie een Gezonde Kinderopvang noemen. En daar zijn we trots op! Van de 11 gezondheidsthema’s van Gezonde Kinderopvang, voeren wij er al 9 uit!

 • Eet en drink gezond en gevarieerd
 • Beweeg veel en ga elke dag naar buiten
 • Schep ruimte voor groen en natuur
 • Werk aan sociaal emotionele ontwikkeling
 • Biedt een vast dagritme aan
 • Minimaliseer ziekteverspreiding
 • Voorkom ongevallen
 • Ga bewust om met digitale media
 • Bescherm tegen zonnebrand
 • Waarborg gezonde seksuele ontwikkeling
 • Zorg voor een rookvrije start (derdehandehandsrook)

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden, waardoor wij ons Gezonde Kinderopvang mogen noemen zijn:

 • De DOV en PSG medewerkers hebben een training gezonde voeding gevolgd en zijn aan de slag met het nieuwe voedingsbeleid.
 • Alle BSO medewerkers krijgen dit jaar de training “vet lekker en gezond” en gaan daarna aan de slag met het nieuwe voedingsbeleid.
 • Op meerdere BSO locaties is een pilot gestart om lekker bewegen nog meer te stimuleren
 • Net zoals eerdere jaren is er een programma gemaakt voor de eerstkomende Zonnetjes Week om zonneschade te voorkomen
 • Wasko heeft 5 Sport-BSO’s waar dagelijks sport en bewegen wordt aangeboden door de sportmedewerkers
 • Wasko heeft een Natuur-BSO en diverse locaties zijn aan de slag met moestuintjes en het groener maken van de speelplaats
 • Wasko heeft ook Kook-BSO’s waar regelmatig gekookt wordt en samen wordt gegeten.
 • Wasko heeft een beeldschermbeleid en iedere BSO-locatie heeft met de kinderen afspraken gemaakt over het schermgebruik.
 • We werken aan de talentontwikkeling van kinderen en daarom zijn er aan alle BSO kinderen persoonlijke complimentenkaartjes uitgedeeld.

We vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en gezonde gewoonten aanleren. Daar hebben ze hun hele leven profijt van. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongezond gedrag op jonge leeftijd ook op latere leeftijd tot gezondheidsproblemen kan leiden. En ook hier geldt: jong geleerd, is oud gedaan.

Wat is Gezonde Kinderopvang?

Als Gezonde Kinderopvangorganisatie kiezen we ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met jou spelen we een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen.

Waarom vinden we dit belangrijk?

Voor kinderen

 • Het draagt bij aan de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen.
 • Het is makkelijker jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
 • Preventie bij kinderen draagt bij aan gezondheidsproblemen voorkomen op volwassen leeftijd.
 • Gezonde kinderen presteren ook op latere leeftijd beter.

Voor ouders

 • Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen een goede gezondheid hebben en waarderen het als we hier   aandacht aan besteden.
 • Ouders die thuis een gezonde leefstijl hanteren, voelen zich gesteund en ondersteund.
 • Gezonde Kinderopvang kan ook inspirerend werken voor thuis.
 • Gezonde Kinderopvang geeft aansluiting op Gezonde School in het primair onderwijs. Daarmee ontstaat er een doorgaande leerlijn rondom gezond opgroeien.

Voor Wasko

Een gezonde leefstijl voor iedereen is een maatschappelijke opgave. De aanpak Gezonde Kinderopvang biedt handvatten om daar actief aan bij te dragen. Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie past dat helemaal in onze visie en missie.

Coaches


Binnen Wasko hebben we meerdere coaches Gezonde Kinderopvang. Alle medewerkers worden getraind, ook nieuwe medewerkers.

Visueel

Binnenkort krijgen de locaties die het gezonde voedingsbeleid 0-4 jaar volledig ingevoerd hebben, een bordje. 

Dit bord laat zien dat we Gezonde Kinderopvang belangrijk vinden en dat we blijven werken om alle kinderen bij Wasko een gezonde start te bieden.

Bekijk ook het filmpje Gezonde Kinderopvang Wat is Gezonde Kinderopvang | Gezonde Kinderopvang

Webinar Gezonde Voeding

Alle ouders met kinderen tussen de 0-4 jaar ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een Webinar over gezonde voeding.

12 mei 2022


< Ga terug