Zoekresultaat: ""

Is Wasko een Gezonde Kinderopvangorganisatie?

Ja, dit zijn we inderdaad. Gezonde Kinderopvang is een programma waarbij kinderopvangorganisaties worden ondersteund in scholing en aanpak bij het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen. In de praktijk betekent dit o.a. dat we bij Wasko eten en drinken volgens de schijf van vijf, dat de kinderen veel bewegen…

Lees meer

Heeft Wasko een veiligheids- en gezondheidsbeleid?

Ja, dit hebben we en dit mag je ook inzien. Je kunt deze opvragen bij onze afdeling Pedagogiek & Kwaliteit via pedagogiekenkwaliteit@wasko.nl.

Lees meer

Wat is de pedagogische visie van Wasko?

Bij Wasko mag elk kind zichzelf zijn en bieden wij ruimte om te groeien, samen met andere kinderen. Het kind in de groep staat hierbij centraal. We beloven dat we een veilige omgeving voor kinderen bieden die leuk, gezond en toekomstgericht is. Het ervaren van plezier met elkaar, een gevoel…

Lees meer

Heeft mijn kind een eigen mentor?

Elk kind heeft een eigen mentor (behalve kinderen die tussenschoolse en uitsluitend voorschoolse opvang hebben). De mentor is een pedagogisch medewerker die de ontwikkeling van je kind volgt en is daarbij je eerste aanspreekpunt. Maar uiteraard kun je bij alle pedagogisch medewerkers terecht voor vragen.

Lees meer

Wordt mijn kind weleens op een andere locatie opgevangen?

Tijdens de schoolvakanties kan het gebeuren dat wij BSO locaties samenvoegen. In dit geval gaat je kind tijdens een vakantie naar een andere locatie. Dit noemen wij locatie-overstijgend opvangen. Wij laten je natuurlijk van tevoren weten of dit het geval is voor jouw kind.

Lees meer

Is er een intakegesprek voordat mijn kind naar de opvang gaat?

Ja, je hebt altijd een intakegesprek vóórdat je kind bij ons op de opvang start. Het intakegesprek is meestal een maand van tevoren. De locatiemanager of pedagogisch medewerker neemt contact met je op voor het maken van een afspraak. Het gesprek is meestal met de pedagogisch medewerker die de mentor…

Lees meer

Werkt Wasko met babyspecialisten?

Op alle kinderdagverblijven werkt Wasko met gediplomeerde babyspecialisten. Dit zijn pedagogisch medewerkers die een speciale opleiding hebben gevolgd. Babyspecialisten weten precies weten waar de allerkleinsten (0 tot 1 jaar) behoefte aan hebben en spelen hierop in. Ze zijn er voor je kind en verzorgen het liefdevol zodat je kind zich…

Lees meer

Werkt Wasko samen met basisscholen?

Ja, in alle gemeentes waar wij locaties hebben werken we samen met diverse scholen. Vaak vindt de samenwerking plaats onder de noemer Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat er een doorgaande leerlijn is van 0 tot 12 jaar waarbij professionals op het gebied van opvang en onderwijs met elkaar samenwerken.…

Lees meer

Wat is het verschil tussen kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelgroep (PSG) en buitenschoolse opvang (BSO)?

Het KDV biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de KDV kan je kind een hele dag bij ons terecht. De PSG is er voor peuters van 2 tot 4 jaar en je kind kan twee gekoppelde dagdelen bij ons terecht. Peuters die extra aandacht nodig hebben…

Lees meer

Gaat mijn kind na het kinderdagverblijf automatisch naar de buitenschoolse opvang?

Nee, je kind gaat niet automatisch van het KDV naar de BSO. Je mag je kind vanaf drie jaar inschrijven op de BSO.

Lees meer

Hoe gaat Wasko om met studiedagen (margedagen) van school?

Elke basisschool heeft ieder jaar een aantal studiedagen en is dan gesloten. Bij Wasko zitten de studiedagen inbegrepen in zowel het 40 weken als het 52 weken pakket van de BSO. Je kind mag dan de gehele dag naar de opvang komen. Op de dag(en) dat je kind opvang heeft. 

Lees meer

Welke BSO pakketten biedt Wasko aan?

Wasko biedt voor de BSO twee soorten pakketten aan: het 40 weken pakket en het 52 weken pakket. Als je kiest voor het 52 weken pakket kan je kind, op de dagen waarop je kind opvang heeft, ook tijdens de schoolvakanties bij ons terecht. Als je hebt gekozen voor het…

Lees meer

Hoe weet ik of er plek is op een bepaalde locatie?

We adviseren je om je in te schrijven, dit is altijd vrijblijvend en je zit nog nergens aan vast. Nadat je je hebt ingeschreven kunnen we in het systeem kijken of er plek is voor je kind. Zodra dit duidelijk is neemt een medewerker van afdeling Kindplanning contact met je…

Lees meer

Zoeken

© 2024