Opvangsoorten

Peuterspeelgroep (PSG)

Spelen en leren tegelijkertijd, dat is waar het op een peuterspeelgroep van Wasko om draait. Alle kinderen vanaf 2 jaar kunnen 2 dagdelen op een peuterspeelgroep terechtvanaf 2,5 jaar mag je kind 4 dagdelen komen. Je peuter krijgt diverse activiteiten aangeboden waarbij het niet alleen veel plezier heeft, maar waarbij het op een spelende wijze ook kennis leert maken met bijvoorbeeld cijfers en letters. De peuterspeelgroep is een uitdagende ontmoetingsplek waar je kind zich niet alleen individueel ontwikkelt, maar waar je kind ook leert wat het is om deel uit te maken van een groep. Op een peuterspeelgroep van Wasko kan je kind op een plezierige manier alvast wennen aan hoe het is om naar de kleuterklas te gaan.

Voorschoolse educatie (VE)
Onze pedagogisch medewerkers houden kinderen altijd heel goed in de gaten en signaleren vroegtijdig of extra begeleiding nodig is. Voor kinderen die zich minder snel ontwikkelen of die een relatief grote kans hebben op een onderwijsachterstand zijn er speciale methodieken en thema’s die vallen binnen de voorschoolse (VE) educatie. Het doel hiervan is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Een VE-indicatie is altijd op advies van het consultatiebureau (Centrum Jeugd & Gezin) waarbij de gemeente voor een groot deel subsidie geeft. In het geval van een VE-indicatie mag je peuter 4 dagdelen komen in plaats van 2.

Bijdrage via de sociale dienst
Als je inkomen maximaal 120% van het bijstandsniveau bedraagt, dan kom je in aanmerking voor het zogenaamde ‘gratis peuteren’. Dit is een bijdrage van de Sociale Dienst. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de afdeling Kindplanning van Wasko via 078-6157165, optie 1 of via kindplanning@wasko.nl. Uitzondering hierop is de gemeente Molenlanden. Je kunt zelf een bijdrage aanvragen bij Stichting Leergeld.

Wasko Kinderopvang
© 2024