Over Wasko

Ons verhaal

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie streeft Wasko Kinderopvang naar de beste plek voor elk kind. Een plek waar een kind zich veilig en plezierig voelt én waar het kan ontdekken en ontwikkelen. Daar zetten wij ons 100% voor in! Of het nu gaat om de allerjongsten of de oudere schoolgaande kinderen, of kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben. Wij zoeken samen met ouders en indien nodig met gemeentelijke instanties in Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht en Molenlanden de beste oplossing voor het kind.

Kinderen zijn van nature nieuwgierig en willen ontdekken en doen. Dit stimuleren wij. Bij ons mogen kinderen helemaal zichzelf zijn, samen met andere kinderen. Dit betekent dat wij zelfstandigheid aanmoedigen en dit uiteraard in een veilige, sociale omgeving én onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Alle medewerkers van Wasko hebben een passie voor kinderen. Wij zijn dagelijks bezig met hoe wij kinderen én ouders bijstaan in misschien wel de meest belangrijke fase van hun leven: opgroeien. Wij bieden niet alleen letterlijk een ruimte waarin kinderen kunnen groeien, ook figuurlijk willen wij ze alle ruimte geven om te groeien. Groeien als persoon die vol zelfvertrouwen de wereld ontdekt. Vanuit dit motto, ruimte om te groeien, doen we dan ook een drietal beloftes. We doen iedere dag ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze leuk, gezond en toekomstgericht is.

Leuk
Het kind in de groep staat bij Wasko centraal. Dit betekent dat we kijken naar het kind als individu en naar wat de rol van het kind is binnen een groep. Plezier hebben en ruimte bieden voor ontwikkeling zijn hierbij onze sleutelwoorden. We zorgen voor een fijne omgeving waarin activiteiten worden aangeboden die niet alleen uitgaan van spelend leren, zelfstandigheid én samenwerken, maar waar kinderen ook lol aan beleven.

Gezond
Wasko is een Gezonde Kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat we volop aandacht hebben voor gezonde voeding en beweging. Veel groente en fruit en elke dag buitenspelen zijn bij ons dus vooral regel dan uitzondering. Een gezonde levensstijl aanleren betekent dat er bij Wasko ook aandacht is voor gezonde, sociale contacten. Zo praten we over emoties, maken afspraken over hoe we met elkaar omgaan en leren we om rekening te houden met elkaar en de omgeving.

Toekomstgericht
Kinderen zijn de volwassenen van morgen. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Zo zijn we niet alleen bezig met duurzaamheidsthema’s en welke bijdrage zij kunnen leveren aan een groene wereld, ook geven we aandacht aan maatschappelijke vaardigheden die kinderen kunnen ontwikkelen en leren. Denk aan creatief en kritisch denken, samenwerken en hulpvaardig zijn.

Wasko Kinderopvang
© 2024