Over Wasko

Pedagogische visie

Onze visie
Een citaat van ontwikkelingspsycholoog Steven Pont luidt: “Niet de slimste kinderen zijn het gelukkigst en ook niet de rijke of de mooie; het zijn de kinderen die het meest sociaal vaardig zijn.“

Dit citaat vormt de basis van onze pedagogische visie. Samen spelen, samen plezier maken, samen ontdekken staan bij ons dan ook centraal.

Bij Wasko kan elk kind zichzelf zijn en bieden we ruimte om te groeien, samen met andere kinderen. Het kind in de groep staat hierbij centraal. We beloven dat we een omgeving voor kinderen bieden die leuk, gezond en toekomstgericht is.

Wij geloven dat plezier en een veilig gevoel belangrijke voorwaarden zijn voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Zowel zelfstandig als in een groep. We zorgen dan ook voor een omgeving die dit stimuleert én waar kinderen tegelijkertijd ook hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

We willen kinderen nieuwsgierig maken, uitdagen, aanmoedigen, bevestiging en zelfvertrouwen geven. Dit doen wij door het aanbieden van leuke en uitdagende activiteiten die passen bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen.

Babyspecialisten
Op alle kinderdagverblijven werkt Wasko met gediplomeerde babyspecialisten die ons babybeleid volgen. Babyspecialisten zijn pedagogisch medewerkers die een speciale opleiding hebben gevolgd en precies weten waar de allerkleinsten (0 tot 1 jaar) behoefte aan hebben. Ze zijn er voor je kind en verzorgen het liefdevol zodat je kind zich veilig en geborgen voelt. Daarnaast zorgen babyspecialisten ook voor een rijke speel-leeromgeving en bieden leeftijdsgerichte activiteiten aan om het onderlinge plezier en contact met elkaar te stimuleren en motiveren.

Positieve benadering
Bij Wasko doen we alles vanuit een positieve benadering en passen we de methodiek Positive Behavior Support toe. Bij deze methodiek richten we ons op gewenst gedrag. We bespreken met kinderen wat we van ze verwachten en geven ze veel complimenten. Door het benoemen van positief gedrag vergroten we het zelfvertrouwen bij kinderen en stimuleren we zelfstandigheid.

Pedagogisch coach
We willen dat kinderen bij ons de best mogelijke opvang krijgen. Daarom wordt een pedagogisch medewerker altijd ondersteund door een pedagogisch coach. De pedagogisch coach helpt de pedagogisch medewerker zich doorlopend te blijven ontwikkelen en groeien in het vak.

Ben je benieuwd naar ons pedagogische visie? Lees hier onze visie voor 0 tot 4 jaar en hier onze visie voor 4 tot 12 jaar.

Wasko Kinderopvang
© 2024