Zoekresultaat: ""

Is het mogelijk om bij de peuterspeelgroep zelf je dagen te kiezen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. We werken altijd met 2 aaneengekoppelde dagdelen. Het is dan ook niet mogelijk om 1 of 3 dagdelen af te nemen. Wil je weten wat de combinaties zijn? Stuur dan een mailtje naar kindplanning@wasko.nl.

Lees meer

Moet ik betalen als mijn kind een keertje niet naar de opvang komt?

Ja, je betaalt altijd de vooraf overeengekomen contracturen. Het plekje wordt voor je kind vrijgehouden en op basis van het aantal kinderen bepalen wij hoeveel pedagogisch medewerkers er nodig zijn, daarom betaal je door als je kind een keertje niet komt.

Lees meer

Wat is de opzegtermijn?

Opzeggen kan op elke dag van de maand met een opzegtermijn van 1 maand. Bij een vakantiecontract, afgesloten per kalenderjaar, is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Lees meer

Vanaf wanneer brengt Wasko de kosten in rekening?

Wasko factureert altijd vooruit. Dit betekent dat vóórdat je kind start je de eerste factuur ontvangt. Dit is vaak rond de 14e van de maand. We incasseren automatisch op de 28e van de maand.

Lees meer

Betaal ik ook als een opvangdag op een feestdag valt? En mag ik een feestdag ruilen?

De dagen dat wij gesloten zijn berekenen we niet door in ons uurtarief. Dit zijn uiteraard de weekenden, maar ook de nationale feestdagen. Omdat we deze dagen dus niet meenemen in onze kostenberekening, kunnen we ons uurtarief lager houden dan veel andere kinderopvangorganisaties. Soms kan het zo zijn dat een…

Lees meer

Kan ik de kinderopvangtoeslag meteen aan jullie laten uitbetalen?

Dit kan zeker. Je kunt dit op twee manieren doen. 1) Als je je kinderopvangtoeslag zelf aanvraagt kun je aangeven dat het bedrag direct naar Wasko overgemaakt mag worden. Wij verrekenen de toeslag vervolgens met het door jou te betalen bedrag. 2) Mocht je er niet uitkomen, dan kunnen we…

Lees meer

Hoe wordt de kinderopvangtoeslag bepaald?

De overheid vergoedt een deel van de kosten van kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding geldt tot een maximum uurtarief en is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen. Alles wat boven het maximale uurtarief wordt berekend door de organisatie, komt voor eigen rekening. Stel het uurtarief van organisatie is € 9,17…

Lees meer

Zoeken

© 2024