Zoekresultaat: ""

Hebben de locaties van Wasko een oudercommissie?

In principe hebben alle locaties van Wasko een oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is, om in samenwerking met Wasko de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Doe mee met de Oudercommissie van Wasko Kinderopvang!

Wat is de oudercommissie?

Bij Wasko Kinderopvang heeft elke locatie een oudercommissie. Deze commissie heeft als doel, in nauwe samenwerking met Wasko, de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren.

Jouw rol als oudercommissielid

Als oudercommissielid ben je nauw betrokken bij de organisatie en behartig je de belangen van ouders. Je hebt de mogelijkheid om mee te denken en advies te geven over verschillende onderwerpen, zoals het voedingsbeleid, de veiligheid op de locaties en onze tarieven.

Vergaderingen en werkwijze

De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Twee van deze vergaderingen zijn met de locatiemanager en twee keer per jaar met de directeur-bestuurder en de manager kwaliteit en pedagogiek. Deze twee bijeenkomsten worden voor alle oudercommissieleden gezamenlijk gegeven. Binnen de oudercommissie bepaal je zelf de werkwijze, manier van vergaderen, notuleren, enzovoort.

Verschillende vormen en alternatieven

Fysieke Oudercommissie

  • Op elke locatie streven we naar een fysieke oudercommissie.
  • Deze commissies vergaderen regelmatig, bespreken kwaliteitszaken en communiceren direct met locatiemanagers en bestuurders.

Als lid van de oudercommissie heb je de kans om regelmatig bijeen te komen en je stem te laten horen. De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Hiervan zijn twee vergaderingen met de locatiemanager en twee keer per jaar met de directeur-bestuurder en de manager kwaliteit en pedagogiek. Deze gezamenlijke bijeenkomsten bieden een platform voor open communicatie en uitwisseling van ideeën.

Als ondanks blijvende inspanningen het niet lukt om een fysieke oudercommissie samen te stellen wordt er gebruik gemaakt van één van de volgende alternatieven:

Digitale oudercommissie

  • Voor grotere locaties met meer dan 50 kindplaatsen bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan een digitale oudercommissie.
  • Digitale leden hebben dezelfde rechten en plichten als fysieke leden, maar vergaderen online en hebben flexibiliteit in hun betrokkenheid.

De “digitale oudercommissieleden” worden wel uitgenodigd voor de gezamenlijke bijeenkomsten met de directeur-bestuurder en manager kwaliteit en pedagogiek. De overige communicatie verloopt digitaal

Ouderraadpleging

  • Bij kleinere locaties met minder dan 50 kindplaatsen organiseren we ouderraadpleging.
  • Hierbij worden ouders schriftelijk gevraagd om hun mening te geven over adviesonderwerpen.

Respondenten krijgen de adviesaanvraag toegestuurd en deze ouders worden uitgenodigd bij de gezamenlijke bijeenkomsten met de directeur-bestuurder en manager kwaliteit en pedagogiek.

Wat levert de oudercommissie mij op?

Als lid van één van onze oudercommissies:

  • heb je invloed op het beleid van Wasko;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang van jouw kind;
  • doe je leuke contacten op met andere ouders

Lid worden?

Lijkt het je wat om lid te worden van één van onze oudercommissies of wil je meer informatie? Voor de lokale oudercommissies kun je terecht bij de manager van jouw locatie (of vraag ernaar op de groep). Jouw betrokkenheid is van onschatbare waarde voor de verbetering van onze kinderopvang. We zien graag jouw enthousiasme en ideeën tegemoet!

Zoeken

© 2024