Zoekresultaat: ""

Heeft Wasko een klachtenregeling?

Al onze medewerkers doen hun uiterste best kind(eren) zo goed mogelijk op te vangen. Het kan echter voorkomen dat je opmerkingen hebt of niet tevreden bent en dit kenbaar wilt maken. Bespreek dit daarom het liefst meteen met de pedagogisch medewerker van de groep van je kind. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je je wenden tot de locatiemanager.

Het kan gebeuren dat een informele klachtenafhandeling (zoals hierboven beschreven) niet leidt tot een oplossing. Dan heb je de mogelijkheid schriftelijk een formele klacht in te dienen en deze te mailen naar klachtenouders@wasko.nl. Voor de behandeling van formele klachten volgt Wasko een officiële klachtenprocedure.

Het Openbaar klachtenrapport 2023 kan opgevraagd worden via pedagogiekenkwaliteit@wasko.nl

Daarnaast kun je je mening geven via ons online klanttevredenheidsonderzoek. Deze ontvang je jaarlijks (via VerbeterMeter) vanaf het moment dat je kind op de opvang start.

Zoeken

© 2024