Zoekresultaat: ""

Hoe gaan jullie om met persoonlijke informatie over mijn kind?

Wij houden een (digitaal) kinddossier bij waarin we informatie over je kind bijhouden. Denk aan gespreksverslagen, medicijnbrieven en gegevens over de ontwikkeling van je kind. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens. Als je wilt kun je de informatie inzien via de locatiemanager. In de OuderApp/het Ouderportaal bewaren we gegevens als allergieën, medicijngebruik en bijzonderheden over de ontwikkeling. Ook hier gaan wij vertrouwelijk mee om.

Zoeken

© 2024