Kenmerken

Christelijke identiteit
Gevestigd in de Prins Constantijnschool
Aparte onderbouw- en bovenbouw groep

Locatie
Walmolen 2
3352 AN Papendrecht
E-mail: prinsconstantijn.bso@wasko.nl
Tel: 078-3032886
Openingstijden

Voorschoolse opvang
07.00 uur tot begin schooltijd

Naschoolse opvang
Eind schooltijd tot 18.30 uur

Op woensdagmiddag gesloten. Kinderen worden opgevangen op BSO Oranje-Nassau.

BSO Prins Constantijn

Op deze locatie bieden we opvang aan met een christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de dag te beginnen met een Bijbelverhaal, bidden voor het eten en aandacht voor de betekenis van christelijke feesten. Alle medewerkers hebben affiniteit met het christelijke geloof en bij voorkeur een christelijke achtergrond.

KDV Prins Constantijn biedt verschillende soorten opvang aan, zodat je kunt kiezen voor de opvang die het beste bij jou en jouw gezin past.

Kindcentrum Prins Constantijn


  • Wasko documentKlik hier voor het LRK nummer en het inspectierapport.
Locatiemanager
Bianca Bollaart
Assistent Locatiemanager
Tamara Hinderink
© 2024