Kenmerken
  • In school en onderdeel van een kindcentrum.
  • Enige kinderdagverblijf in Wilgendonk.
  • Kleinschalig én aanwezigheid babyspecialisten.
  • Gezamenlijke activiteiten met Christelijke basisschool Prins Floris.
Locatie
Moerbeihof 5
3355 AJ Papendrecht
Tel: 078-7112613
Openingstijden

Ma t/m vrij
07.00 – 18.30 uur

KDV Prins Floris (Moerbeihof)

Bij KDV Prins Floris willen we het allerbeste voor je kind. Onze pedagogisch medewerkers geven liefdevolle en oprechte aandacht. Je kind ontdekt en leert veel bij ons. Je kind krijgt de aandacht die bij de leeftijd en ontwikkelingsfase past. Daarbij is ons uitgangspunt om je kind de ruimte te geven om dingen zelf te ontdekken. Wij moedigen op het juiste moment aan en bieden de begeleiding die je kind nodig heeft.

Voor de allerkleinsten (0 tot 1 jaar) werken we met babyspecialisten. Dit zijn pedagogisch medewerkers die gediplomeerd zijn in het werken met baby’s. Zij zijn beter in staat de signalen van je baby te herkennen en kunnen hierdoor aandacht en zorg geven die bij je baby past. Onze babyspecialisten zijn er ook voor ouders en zijn altijd bereid om samen met jou te kijken wat het beste is voor je kind.

Doordat we in Christelijke basisschool Prins Floris zitten en een hele goede samenwerking hebben, kunnen we zorgen voor een hele fijne overgang op het moment dat je kind naar deze school gaat.


  • Wasko documentKlik hier voor het LRK nummer en het inspectierapport.
Locatiemanager
Inge de Goeij
Assistent locatiemanager
Mireille Versluis
© 2024