Kenmerken
  • In school met reformatorische identiteit.
  • VE-locatie.
  • Onderdeel van kindcentrum.
Locatie
Scheldelaan 15
3363 CK Sliedrecht
Tel: 0184-740108
Openingstijden

Ma 08.15 – 12:15 uur +
Vrij 08.15 – 10.45 uur

Ma 13.15 – 15.45 uur +
Woe 8.15 – 12.15

Di  08.15 – 12:15 uur +
Do 13.15 – 15.45 uur

Di 13.15 – 15.45  uur +
Do 08.15 – 12:15 uur

VE-tijden
Ma + do
08.15 – 13.00 uur

Vrij 08.15 – 12.15 uur

PSG Bij de Hand

PSG Bij de Hand heeft een vaste plek binnen de reformatorische Johannes Calvijnschool. Deze locatie  biedt kinderen de mogelijkheid zich op diverse terreinen te ontwikkelen in combinatie met het omgaan met leeftijdgenootjes. We leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen die aansluit op de opvoeding en geloofsovertuiging van thuis. De pedagogisch medewerkers onderschrijven de reformatorische identiteit van de Johannes Calvijnschool.

Naast de dagelijkse activiteiten besteden we op een speelse manier aandacht aan taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zijn het samen bidden, danken, zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel wezenlijke onderdelen van de dag. Er wordt gewerkt aan de hand van een VE-programma waarbij rekening wordt gehouden met de reformatorische identiteit van de school. Door spelend te leren en lerend te spelen worden kinderen goed voorbereid op de overgang naar de reformatorische basisschool.

Wasko en de Johannes Calvijnschool werken nauw samen bij het bepalen van de inhoud van het programma, de doorgaande lijn naar de basisschool en bij het aannemen van personeel.


  • Wasko documentKlik hier voor het LRK nummer en het inspectierapport.
Locatiemanager
Tamara Spreeuwenberg
Assistent locatiemanager
Aletta Koning Kars
© 2024