Kenmerken
  • Bewegen staat centraal.
  • Ruimte is ingericht dat bewegen wordt gestimuleerd.
  • Babyspecialisten.
  • Op het moment in een tijdelijk gebouw.
Locatie
Benedenveer 3
3363 AW Sliedrecht
Tel: 06-57545291
Openingstijden

Ma t/m vrij
07.00 – 18.30 uur

KDV De Basis

KDV de Basis is een unieke locatie binnen Wasko omdat we hier het bewegen van de allerkleinsten centraal stellen. Hierbij hebben we ons laten inspireren door de theorie van Emmi Pikler. Deze theorie gaat uit van vrije bewegingsruimte voor kinderen, het spel en spelen, de manier van aandacht vanuit de volwassene richting het kind maar ook het gebruik van materialen. Onder andere die vrije bewegingsruimte is van jongs af aan belangrijk voor een goede, motorische ontwikkeling.

Zo zijn er op KDV De Basis grote vormen en materialen aanwezig waar kinderen al op jonge leeftijd overheen, op en onderdoor kunnen klimmen en kruipen. Daarnaast prikkelt de ruimte door gebruik van een grondbox en een grote speelmat. Hierin scheppen de pedagogisch medewerkers de voorwaarden zodat die vrije bewegingsruimte ontstaat.

Na de KDV kunnen kinderen uiteraard, na opnieuw in te schrijven, doorstromen naar Sport BSO De Basis op dezelfde locatie.

 


  • Wasko documentKlik hier voor het LRK nummer en het inspectierapport.
Locatiemanager
Tamara Spreeuwenberg
Assistent locatiemanager
Aletta Koning Kars
© 2024